Onderhoudscontract

Voor buitenschilderwerk kunnen wij een onderhoudscontract aanbieden. In overleg met u als klant stellen we een meerjaren onderhoudsplan op. Vakkundig en helder. Wij zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden tijdig en vakkundig worden uitgevoerd. U komt nooit voor onvoorziene uitgaven te staan want u betaalt een vaste bijdrage per maand.
Hoogte van dat maandbedrag is afhankelijk van de grootte van het pand en de onderhoudssituatie bij aanvang van het contract. In principe moet het schilderwerk bij het afsluiten van het contract tip-top in orde zijn. Dan bieden we u een onderhoudstermijn aan van 10-15 jaar.
U kunt al een onderhoudscontract afsluiten vanaf 50,00 per maand. Dan bent u verzekerd van kwaliteitswerk.

Het is ons vak.